dex

"Financing the innovations."  
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Home Služby Odborné analýzy a studie

Odborné analýzy a studie

Odborné studie a analýzy vypracovává Czech DEX na základě přání a požadavků klientů v různých oblastech. Tým Czech DEX má bohaté a dlouholeté zkušenosti v sektorových analýzách, jakož i ve strategickém plánování. Našim klientům jsme schopni poskytnout technické analýzy díky zkušenostem z již realizovaných studií a výzkumných návrhů, a to jak pro soukromé společnosti, tak i pro vládní instituce.


Hlavní oblasti našeho zaměření:

 • Průmysl (automotive, ICT, zdraví a sport, energetika a obnovitelné zdroje, letectví)

Jsme schopni nabídnou našim klientům průmyslové analýzy, reporty i studie a v případě zájmu i v kombinaci s finančními a marketingovými studiemi a reporty. Zároveň můžeme realizovat exportní a importní analýzy. Zvláštní důraz klademe na inovace uvnitř společností. Tato služba představuje zhodnocení inovačního prostředí a nalezení inovačního potenciálu uvnitř společností.

 • Klastry

Máme velké zkušenosti v oblasti spolupráce s klastry i klastrovými asociacemi (NCA) v rámci několika projektů. Některé z projektů jsme vyvíjeli a tyto projekty se zabývají vytvořením „meta-klastru“ a vytvoření sítě vzájemně spolupracujících klastrů.

Naše expertní analýzy a studie týkající se klastrů se soustřeďují na umožnění a rozvoj možné spolupráci klastrů, rozvoj strategií, a také na benchmarking a mapování klastrů.

 • Projekty financované z veřejných zdrojů

V této oblasti jsou námi zpracovávané analýzy a studie spojené s průběžným a ex-post hodnocením projektů, stejně tak jako s průběžným sledováním implementace projektů našich klientů.

 • Rozvoj infrastruktury

Czech DEX podporuje rozvoj infrastruktury skrze implementace PPP (public-private partnership) modelů. To představuje komplex vzájemně spojených služeb spojující zástupce veřejných a soukromých subjektů pro investice do rozvoje infrastruktury.

Námi vypracovávané odborné analýzy i studie také obsahují důležité analýzy dopadů a proveditelnosti spolu se potřebnými hodnotícími a monitorujícími činnostmi. Nicméně se vše může přizpůsobit přáním a požadavkům klientů.

 • Ostatní

Dále jsme schopni poskytnout analýzy a studie v rámci regionálních a nadregionálních akčních plánů pro naše klienty. Rozvoj takových akčních plánů je často spojen s mezinárodními projektovými aktivitami našich klientů.

 
© 2012 CzechDEX
Nad Octárnou 406/11, 16200 Praha 6, Česká republika |info@czechdex.cz | Design by IdeaCreative