dex

"Financing the innovations."  
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Home Novinky

Novinky

Skrz sekci novinek Vás Czech DEX pravidelně informuje o aktivitách v rámci společnosti.  


Září 2016

Finální akce projektu RS&RC představila možnost využití storytellingu (vyprávění příběhů) pro práci s komunitami

 

Dne 21. 09. 2016 od 10:00-15:30 proběhla v Evropském domě finální akce projektu RS&RC

Inspirační a diskuzní seminář a workshop na téma: VYUŽITÍ STORYTELLINGU (VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ) V PRÁCI S KOMUNITAMI / SKUPINAMI LIDÍ SDÍLEJÍCÍ SPOLEČNÉ PROBLÉM

Obsahem semináře bylo zejména přestavení projektu RS&RC a jeho metody při práci s komunitami – storytellingem. Dále se posluchači seznámili s průběhem projektu v České republice, jeho aktivitami a účastníky. Nejzajímavější částí semináře pro diváky bylo představení a diskuze se dvěma účastnicemi projektu  - nezaměstnanými 50+, kterým diváci kladli dotazy. Diskutovány byly jejich zkušeností s projektem a dopad tohoto projektu na ně samotné, a to nejenom při hledání práce, ale i v jejich osobním životě.

Součástí semináře byl i workshop, při kterém si jednotliví účastníci mohli vyzkoušet aktivity z Manuálu, který je součástí Příručky, vytvořené na základě práce s komunitami ve vybraných evropských zemích.

Tento projekt běží v několika zemích Evropské unie, v České republice byl zaměřen na komunitu lidí nezaměstnaných 50+. Mezi jeho hlavní výstupy patří Příručka s Manuálem popisujícím použítí storytellingu při práci s komunitami, dále fotky a  videa a vzdělávací kurzy, které by měly být dostupné během několika týdnů.

Více informací naleznete na: http://dex-ic.com/novinka-finalni-seminar-projektu-rsrc


  

Červenec 2016

Přijďte na seminář a workshop na téma využití storytellingu při práci s komunitami / skupinami lidí sdílející společný problém

 

Rádi bychom Vás pozvali k inspiračnímu a diskuznímu semináři a workshopu konaném v rámci projektu RS&RC na téma "Využití storytellingu v práci s komunitami / skupinou lidí sdílející stejný problém.” 

Tento seminář se bude konat 21.9.2016 v Evropském domě od 10:00 do 15:30, vstup pro všechny účastníky je zdarma. 

Pro koho je akce vhodná?:

 • pro zástupce neziskových, vzdělávacích, komunitních, sociálních a dalších organizací, ať už veřejných či soukromých, které se věnují komunitám / skupinám lidí řešícím společný problém (ať už je jakýkoliv);
 • pro kouče, mentory, školitele, lektory pracující s jednotlivci i skupinami;
 • pro zástupce veřejné správy, kteří chtějí získat metodickou inspiraci včetně příkladů dobré praxe pro jejich vlastní aktivity, metodiky i rozsah služeb pro různé cílové skupiny lidí (nezaměstnaní, uprchlíci, cizinci, postižení, atd.);
 • pro novináře

VIDEO POZVÁNKY: Video pozvánka ze strany Czech DEX s.r.o. , video pozvánka ze strany hlavního partnera projektu (zapněte si titulky na YouTube!)

Více informací o akci, ukázky několika fotek z akcí a pozvánku s programem akce a informací jak se přihlásit najdete zde: http://dex-ic.com/novinka-rsrc-narodni-seminar-2 

Těšíme se na vás! 


 

Květen 2016

Výzva pro účastníky Tréninkových dnů s narativními postupy a příběhy, které proběhnou v holandském městě Gouda

Czech DEX zve všechny komunitní/sociální pracovníky, členy neformálních sítí, neformální školitele, konzultanty, kouče, zástupce neziskových organizací a osoby, které pracují se skupinami lidí sdílející společný problém na Tréninkové dny s narativními postupy a příběhy, které proběhnou v holandském městečku Gouda během 13-15 června 2016.

Tréninkové dny jsou založeny na projektu RS&RC (Raising Strong & Resilient Communities) a práci, kterou odvedlo 9 mezinárodních partnerů se svými vybranými komunitami během posledních 2 let projektu.

Výzva pro účastníky je otevřená do 15. června 2016. Více detailů včetně přihlášky je k dispozici na www.rsrc.eu .

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte přímo hlavního organizátora Tréninkových dnů, Yvora Broera (viz kontakt níže), či Michala Štefana (Czech DEX, 777 477 497, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). 


 

Prosinec 2015 

Osobní rozhovory s příběhy nezaměstnaných nad 50 let proběhnou v Liberci a Praze během ledna a února 2016

RS&RC projekt se posunuje do další fáze svého využití storytellingu uvnitř komunit. Po úvodních akcích zaměřených na skupinové diskuse, hodnocení a brainstorming, přijdou na řadu již osobní delší rozhovory s nezaměstnanými nad 50 let,a to během ledna a února roku 2016 ve 2 městech - Liberci a Praze. Pokud je Vám nad 50 let a nemáte práci, či někoho podobného ve svém okolí máte, přijměte pozvání na osobní rozhovory s námi skrze pozvánku uvedenou níže. Budeme se na vás těšit.

RSRC - LETÁKŘíjen 2015

 Zúčastněte se 2 mini-konferencí v Praze 23/10 a 9/11

 

Tímto zveme všechny k účasti na 2 mini-konferencích, které pořádáme v Praze v prostorách Evropského domu.

23. října proběhne minikonference zaměřená na téma nezaměstnanosti mladých lidí do 30 let, intenzivního tréninkového programu a dalších iniciativ, a společných výzev v oblasti práce s touto skupinou nezaměstnaných. Mezi prezentujícími jsou marketingoví manažeři, zástupci Úřadu práce, kariérní poradci, univezitní učitelé a projektoví manažeři.

9. listopadu proběhne minikonference zaměřená na téma nezaměstnanosti lidí nad 50 let, storytellingu (vyprávění příběhů) jako metody práce s těmito lidmi, a společných výzev v práci s touto i dalšími cílovými skupinami.Mezi prezentujícími jsou žurnalisti, lektoři neziskovek, sociologové, projektoví manažeři a koordinátoři.

Pro více informací napište prosím email na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ! Červenec 2015

Pilotní tréninkový kurz pro mladé nezaměstnané 19-29 let proběhl úspěšně

8 mladých nezaměstnaných mezi 19-29 lety se úspěšně zúčastnilo během 3 týdnů v období června a července pilotních tréninkévých lekcí v rámci projektu Training and Assessment programme for NEETs for full inclusion in the labor market and EU society (Tréninkový program pro včlenění populace NEET (nezaměstnaní do 29 let) zpět na pracovní trh)

Napříč problémům s motivací mladých nezaměstnaných lidí k účasti na čemkoliv se podařilo získat 8 účastníků z řad nezaměstnaných mezi 19 a 29 lety k účasti v tomto pilotním kurzu. Všech 8 účastníků úspěšně dokončolo celý průběh kurzu, který zahrnoval lekce zaměřené na různá témata, která byla v předcházejícím výzkumu stanovena jako nejdůležitější překážky k nalezení práce pro mladé nezaměstnané - znalost sama sebe, sebedpůvěra, analýza svých silných a slabých stránke, komunikační a prezentační schopnosti, plánování kariéry včetně praktických ukázek tvorby životopisu, motivačního dopisu a pohovoru, možnost zúčastnit se dalších rozvojových kurzů, informace k nastartování nového podnikání či informace týkající se možnosti zlepšení jazykových schopností či využití sezónní práce či nabídek na částečná úvazek.

Účastníci kurzu byly rádi, že se těchto kurzl mohly zúčastnit. Dle jejich zpětné vazby byl nejdůležitejším prvkem opětovné nalezení sebedůvěry v sebe sama. 

Tento pilotní kurz byl součástí série pilotních kurzů stejného formátu, které byly provedeny i v dalších státech EU (například Francie, Itálie, Španělsko, Rumunsko, etd.) a byl založen na předchozím výzkumu mezi komunitou nezaměstnaných 19-29 let. Výstupy a zpětná vazba na tyto pilotní kurzy a jejich možná implementace v jednotlivých státech EU budou tématem pro finální akci projektu, která proběhne 1. října v Bruselu.

P7020006 

 Červen 2015

Je vám více jak 50 let? Nemůžete najít práci? Nebo práci máte, ale bojíte se ji v tomto věku změnit?

Přijďte 23. 6. v 10:00 do Coworkingové Motoru Liberce v centru Liberce!

Rádi bychom slyšeli vaše osobní příběhy, zkušenosti, obavy, překážky, a nutné změny na cestě za nalezením práce. Stejně tak můžete poslednout příběhy dalších lidí, kteří mají stejný problém jako vy!

Speciální host, Simona Vlková, se s vámi podělí o svůj příběh. A to nejen osobně, ale i ve formě e-knihy zdarma pro všechny účastníky akce.

Čím více o problému budeme diskutovat, tím snazší bude cokoliv změnit! Více detailů ohledně akce naleznete v letáku níže. Pokud máte zájem se zúčastnit, prosím zaregistrujte se přes email či telefon na letáku,

Listening Akce 50


 

Květen 2015 

Výzva k účasti na tréninkových kurzech začínajících v Jablonci nad Nisou (1.6.-18.6.) a Liberci (16.6.-2.7.)

Jste mladí mezi 20-29 lety, nestudujete, jste nezaměstnaní a nejste součástí žádného vzdělávacího programu? Zúčastněte se našeho 3-týdenního kurzu formou seminářů a workshopů, který vám umožní překonat většinu bariér na cestě za získáním práce. (témata seminářů a workshopů jsou níže).

Abyste se přihlásili na jablonecký či liberecký kurz, prosím pošlete email na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript " se svým emailem, telefonním číslem, jménem a do předmětu emailu prosím napište "KURZY JABLONEC" nebo "KURZY LIBEREC", v závislosti na vámi preferovaném měste kurzu.

Struktura a časový rozvrh kurzů je následující:

kurzy JABLONEC

kurzy LIBEREC od 16.6.

NoNEETs posterKvěten 2015 

Zahájení tréninkových školících kurzů / workshopů pro NEETy v Liberci a Jablonci nad Nisou

Všichni projektoví partneři projektu NoNEETs jsou připraveni na pilotní tréninkové kurzy, a to na základě posledního pracovního mítingu v Santiagu de Compostela. Tento program je navržen jako 3-týdenní intenzivní série školení / workshopů, která umožní mladým lidem ve věku 20-29 let, kteří nejsou ani zaměstnáni, ani nestudují či nejsou zapsáni do rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů získat následující:

 - sebeuvědomění a sebeanalýzu

 - větší sebevědomí

 - plán kariéry

 - znalost dalších možností vzdělávání a rekvalifikace

 - znalost možností částečných a flexibilních úvazků

 - znalost potřeb a možností jazykových dovedností

 - nastartování vlastního podnikání a nezávislé práce.

Kurzy jsou otevřené všem v rámci výše uvedené cílové skupiny a jsou realizovány v úzké spolupráci s Úřadem práce v Liberci a Jablonci nad Nisou. Jejich start je naplánován na 1.6. v Jablonci nad Nisou a 8.6. v Liberci. Každá skupina bude mít maximálně 10 účastníků. Více informací o trénikových kurzech najdete na https://www.facebook.com/NoNEETSCZ 

Zpětná vazba z těchto pilotních kurzů bude využita pro finální návrh tréninkových kurzů, které budou prezentovány v září v Bruselu a rovněž v říjnu zde v ČR.Duben 2015 

Storytelling (vyprávění příběhů) jako metoda vedoucí k posilnění a motivaci lidí nad 50 let s obtížemi se zaměstnáním

Czech DEX zahájil spolupráci s lokálními pobočkami Úřadu práce v Libereckém kraji a neformálními organizacemi PLUS 50 o.s. a ALTERNATIVA 50+ o.p.s. na společném komunitním projektu zaměřeném na využití storytellingu (vyprávění příběhů) jakožto metody vhodné k posilnění a změně uvnitř dané komunity řešící společný problém. Společně budeme realizovat a testovat různé storytellingové postupy v komunitě lidí 50-65 let.

Lidé v této věkové kategorii jsou často viděni mezi zaměstnavateli jako zaměstnanci s nižšími schopnostmi v IT a cizích jazycích, ale i jako lidé s pomalejším nasazením v práci. Následkem toho mají tito lidé strach ze změny zaměstnanání v tomto věku a i často o práci přichází bez možnosti získat další zaměstnání.

Tyto předsudky a slabé stránky hrají velkou roli v myslích lidí této věkové skupiny a v jejich možnosti zaměstnání. Proto, pomocí inovativní metody storytellingu, uděláme maximum abychom této komunitě lidí navrátili motivaci, důvěru a soudružnost tolik potřebnou pro jejich sílu a odolnost jako komunita.

Tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu Raising strong & resilient communities: A narrative and storytelling approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education. 

Listopad 2014

Czech DEX se účastnil 2. pracovního setkání projektu NoNEETs v Itálii

Partneři projektu NoNEETs měli opět příležitost se osobně sejít, představit dosavadní výsledky práce a navrhnout další kroky a aktivity vedoucí k úspěšné realizaci pilotních školicích seminářů a workshopů pro mladé nezaměstnané a nestudující lidi do 29 let včetně (tzv. NEET populace) v 5 EU zemích.

Po prvním (Toulouse) a druhém (Praha) projektovém meetingu se partneři tentokrát sešli v kalábrijském městě Cosenza, Itálie. ATLANTE hostilo všechny ostatní partnery včetně nás a patří jim velké díky za perfektní organizaci a hladký průběh setkání. 

První den dopoledne se partneři věnovali obecnému řízení projektu z finančního hlediska a z hlediska reportingu. My jsme odpoledne představili výsledky mapování současné situace NEET populace v 5 Evropských zemích, jelikož jsme mapovací aktivity koordinovali. Na závěr dne všichni partneři diskutovali konečnou verzi společné metodologie, kteou se partneři budou řídit při realizaci pilotních školicích seminářů pro NEETy. 

Druhý den hlavní partner stručně představil možné způsoby propagace NoNEETs projektu, partneři odsouhlasili konečnou verzi metodologie. Odpoledne se partneři jeli podívat do organizace zabývající se NEET populací v Cosenze "Cittá dei Ragazzi", aby se seznámili s osvědčenými postupy a službami pro mladé lidi a NEETy.

partnership1partnership2view on night Cosenzastudy visit


Listopad 2014

Czech DEX se podílí na nové iniciativě "Budování silného společenství"

Celkem 9 projektových partnerů z 8 zemí EU bude vyvíjet soubor vzdělávacích nástrojů, které mohou být použity v oblasti neformálního vzdělávání dospělých se zaměřením na aktivní občanství. Tyto nástroje budou založeny na již existujících i budoucích vyvinutých přístupech, teoriích a metodách vyprávění (tzv. storytelling). Vyvinuté nástroje budou k dispozici pro učitele/školitele ve formě interaktivních manuálů, strukturovaných kurzů pro vzdělávání dospělých a několika instruktážních videí/audio nahrávek s cílem představit osvědčené postupy.

Cílem této iniciativy je mít vyškolené neformální pedagogy, dobrovolníky a ostatní osoby podílející se na spolupráci, komunikaci a blahobytu společenství tak, že získají nové dovednosti v naslouchání, porozumění a podpory společenství v rekonstrukci jejich minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Naučí se inovativní metody k posouzení společenství a vyhodnocení jejich "skryté" sociální sítě.

Pedagogové/školitelé budou dále schopni identifikovat nedostatky ve vyprávění vypravěče komunity a jejich reálné potřeby na základě mapování a shromažďování příběhů v první části projektu. Pedagogové se naučí, jak plánovat a vytvářet nové příběhy a budou schopni pomoci komunitám v jejich komunikaci.

kick-off1kick-off2kick-off3kick-off4

Tým CzechDEXu se osobně setkal s dalšími partnery v Helsinkách na konci listopadu, aby se během dvoudenního meetingu dohodli na zahájení akcí a kroků, které by měly vést v podpoře místních komunit v nouzi.

Všichni partneři věnovali první den Kick-off meetingu interním záležitostem týkající se celkové koordinace aktivit v jednotlivých zemích. Metodiku práce, zajišťující přínosné výsledky na konci iniciativy, partneři projednávali a přijali během druhého dne.

Velké poděkování patří SFV Bildning (vedoucí partnerské organizaci) za hladkou organizaci projektového setkání.


 Říjen 2014

Pozvánka na závěrečnou mezinárodní konferenci InoPlaCe projektu

InoPlaCe projekt si klade za cíl zlepšit prostředí a podpůrné služby pro mladé inovátory, aby mohli lépe identifikovat, zvážit a zrealizovat své projekty.

Tímto zveme všechny mladé inovátory (studenty, mladé výzkumníky, start-upy atp.), poskytovatele služeb pro mladé inovátory (technologická centra, rozvojové agentury, inkubátory, kreativní huby), odbornou veřejnost a politiky zabývající se podporou rozvoje podnikání, vědy a výzkumu na závěrečnou konferenci InoPlaCe projektu v Praze.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha

Datum konání: 16. října 2014

Co se na konferenci dovíte?

1. Představí se vybraní poskytovatelé podpůrných služeb pro mladé inovátory spolu s dalšími českými institucemi podporující podnikání a projekty mladých inovátorů (Národní klastrová asociace, CzechInvest, Technologické centrum AV ČR, BIC VaV, s.r.o.);

2. Mezinárodní kontext a trendy v podpoře mladých inovátorů;

3. Podpora pro mladé inovátory ve vybraných regionech střední Evropy;

4. Aktivity a výsledky projektu InoPlaCe.

Konference je pořádána vedoucím partnerem projektu - Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech (RERA) a účast je zdarma, včetně občerstvení.

Jak se registrovat?

jednoduše prostřednictvím tohoto formuláře

Uzávěrka přihlášek: 14. října 2014

Oficiální pozvánka včetně programu je dostupná zde.

Těšíme se na Vás!

Tým Czech DEX 


 Říjen 2014

NoNEETs: Společná zpráva o stavu NEET populace

Zprávu v angličtině vyhotovil Czech DEX jako zásadní výstupní dokument v rámci nadnárodní iniciativy NoNEETs. Zpráva popisuje fenomén NEETů jako všeobecný problém nezaměstnanosti mladých dospělých v EU. Dále zpráva analyzuje a porovnává současnou situaci NEETů v šesti evropských zemích (včetně ČR). Na závěr neopomněla představit i osvědčené postupy ze zmíněných států, které měly/mají pozitivní dopad na snížení počtu NEETů.

Celou zprávu si můžete přečíst zde


 Říjen 2014

Závěrečná InoPlaCe konference v Praze

Jednodenní finální konference InoPlaCe projektu se uskuteční 16. října v Praze. Jakmile budeme znát podrobné informace, budeme Vás zde informovat. 


 Říjen 2014

Otevřené dny regionů a měst, Brusel

OPEN DAYS - Evropský týden regionů a měst je každoroční čtyřdenní událost, během níž města a regiony představují své schopnosti vytváření růstu a pracovních míst, politiky soudržnosti Evropské unie a prokazují význam místní a regionální úrovně pro dobré evropské řízení.

Nacházející se v prostorách Výboru regionů, místo této akce nabízí centrální polohu v rámci programu OPEN DAYS. Workshopy a diskuse, které se konají v těchto prostorách, představují 1/3 oficiálního programu OPEN DAYS. Účastníci sem přicházejí nejen aby se připojili k workshopům, ale také se tu neformálně scházejí, aby navázali nové kontakty.

Více informací a registrace jsou k dispozici zde


 Září 2014

 Nový InoPlaCe webový portál v provozu

Nový webový portál v rámci InoPlaCe projektu, který cílí na mladé inovátory, se již zprovoznil a může začít nabízet své služby ve velice interaktivním prostředí, a to nejen mladým inovátorům do 35 let (jako např. PhD studenti, start-upy, mladí vědci, mladí podnikatelé), ale také poskytovatelům služeb pro mladé inovátory.

Mladí inovátoři mohou skrze portál vyhledávat služby, které potřebují pro rozjezd vlastní firmy či pro transformaci svého inovativního nápadu v byznys. Po výběru dané služby u daného poskytovatele mohou poskytovatele dané služby přímo kontaktovat. Jakmile mladý inovátor službu využije, může ji poté také ohodnotit tak, aby ostatní uživatelé viděli kvalitu poskytnuté služby.

Poskytovatelé služeb pro mladé inovátory (jako např. regionální agentury, inkubátory, hospodářské komory, technologická centra, výzkumné centra apod.) naopak mohou na portále registrovat své služby, iniciovat hodnocení svých služeb, publikovat vlastní novinky a akce, nahrávat dokumenty a mnoho dalšího.

Součástí portálu je také fórum, kde se nabízí prostor pro diskuze mezi mladými inovátory a poskytovateli služeb.

Registrace je jednoduchá a rychlá, začít objevovat nový InoPlaCe portál můžete zde.


 Září 2014

Dostupná NoNEETs brožura pro mladé nezaměstnané

Brožurka vytvářející povědomí o fenoménu nezaměstnanosti mladých lidí a nabízející podporu mladým nezaměstnaným lidem, kteří nestudují ani se neúčastní žádných rekvalifikací, je na světě. Vytvořili jsme ji primárně pro zmíněnou cílovou skupinu iniciativy NoNEETs.

Podívat se na ni můžete zde


 Červenec 2014 

Výroční konference programu CENTRAL EUROPE 2014

Dvoudenní konference programu nadnárodní spolupráce pro střední Evropu spojila starý a nový program CENTRAL EUROPE. Úspěchy 124 projektů realizovaných v uplynulých sedmi letech byly prezentovány a diskutovány mezi partnery projektů, politiky a dalšími zúčastněnými stranami z celé střední Evropy.

Program CENTRAL EUROPE prokázal, že je relevantním nástrojem pro řešení společných problémů a potřeb mezi regiony v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Slovensku a ve Slovinsku. V novém programu již bude zahrnuté také Chorvatsko jako nejnovější člen EU. Vzhledem k omezeným prostředkům určených pro nadnárodní spolupráci program klade důraz na budování kapacit prostřednictvím výměny osvědčených postupů a testování nových, inovativních přístupů spíše než na velké "tvrdé" investice. 
 
Mimo to se na konferenci představily podrobnosti o první připravované výzvě k předkládání projektových návrhů. Otevření prvních výzev se plánuje na začátek příštího roku po konečném schválení programu Evropskou komisí. Během příštích sedmi let bude k dispozici celkem 246 milionů eur pro financování nadnárodní regionální spolupráce. Další podrobné údaje o očekávaných finančních prostředcích a tématech, které mají být financovány, můžete nalézt zde.

 CE conference

 


 Červen 2014

Konference FET (= budoucích a vznikajících technologií)

FET (Future and Emerging Technologies) je inkubátorem a průkopnickou platformou pro nové myšlenky a témata v oblasti dlouhodobého výzkumu ICT. Podporuje vysoce rizikové výzkumné aktivity.

FET zahrnuje celkem tři konference. Závěrečná konference zabývající se tématem "Posílení účasti na FET" se konala v Maďarské akademii věd v Budapešti 25. a 26. června.

Cílem konference bylo přilákat techniky z nejmodernějších laboratoří Evropy ve výzkumu FET a zákonodárce z různých členských států EU.

Události se také zúčastnila Evropská komisařka Jean-Marie Augner, která mluvila o vlajkové lodi FET.


Červen 2014

Czech DEX hostil 1. pracovní setkání partnerů NoNEETs projektu v Praze

Dvoudenní jednání (24. - 25. 6.) se konalo v budově České rady dětí a mládeže v Praze a neslo v příjemné atmosféře.

První den partneři prezentovali svá zjištění, která se jim podařila nashromáždit během mapování situace NEETů ve svých zemích. Czech DEX představil ostatním partnerům profil českých mladých nezaměstnaných lidí (NEETů), jejich reálné potřeby a zájmy, jež zjistil během dotazníkového šetření a následných skupinových diskuzí s cílovou skupinou. Mimo dalších prezentací ostatních partnerů všichni partneři sdíleli své vlastní zkušenosti a osvědčené postupy z mapování. Během prvního dne také začala práce na návrhu společného reportu, jakési diagnostické zprávy popisující současnou situaci NEETů ve všech 6 zemích EU, za kterou je Czech DEX odpovědný. Na konci léta by tato zpráva sumarizující zjištění ze všech zemí měla být hotova.

Druhý den byl věnován návrhu Společného programu školení pro cílovou skupinu, kdy se partneři dohodli na metodologii návrhu programu. Mimo to partneři debatovali o nejvhodnějších cestách propagace NoNEETs projektu a výstupů práce projektového týmu. Dohodla se finální verze propagačních materiálů i oficiálních webových stránek našeho projektu, o kterých vás budeme brzy informovat i zde.

Na závěr celého pracovního jednání Czech DEX pro partnery zorganizoval dvě studijní návštěvy, aby partneři z jiných EU zemí viděli, jaké možnosti můžeme v ČR nabídnout mladým lidem.

pm1pm2pm4pm5 


 Červen 2014

NoNEETs: Report sumarizující současnou situaci NEETů veřejně dostupný

Czech DEX jako projektový partner iniciativy NoNEETs řešící fenomén NEET populace v celé EU zpracoval diagnostický report, který identifikuje současný profil představitelů NEET populace (tzv. NEETů) a jejich reálné současné potřeby a zájmy. Veškeré potřebné informace pro vypracování reportu byly získané prostřednictvím dotazníkového šetření a skupinové diskuze s cílovou skupinou na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou.

Report je volně dostupný, a to ve dvou jazykových verzích. Českou verzi můžete začít číst zde a anglická verze je dostupná zde


 Červen 2014

SEE - MED komunikační seminář a školení v Bledu, Slovinsko

Přibližně 100 účastníků (především manažeři komunikace až 60 projektů implementovaných v programech Jihovýchodní Evropa a Středozemí) se účastnilo dvoudenního semináře a workshopu v oblasti komunikace 2. a 3. června 2014. Tato akce byla poprvé v historii organizována dvěma programy nadnárdoní spolupráce, a to úspěšně!

Účelem komunikačního semináře a workshopu bylo podpořit komunikační manažery ve vhodné propagaci a šíření výstupů vlastních projektů, zvyšování dopadů a v dosažení správné cílové skupině obecenstva. Účastníci se např. učili, jak doladit své komunikační strategie, jak nejlépe využívat sociální média pro účely projektů, jak nejlépe naplánovat a organizovat závěrečné konference, jak propagovat výstupy projektu skrze tzv. "Storry telling" a jak nejlépe obhajovat svůj projekt směrem k Evropské komisi.

Kromě vzdělávacích seancí zbyl prostor i pro výměnu znalostí a osvědčených postupů mezi účastníky SEE a MED projektů.

CS Bled1CS Bled2


 Březen 2014

"Innovation Convention" konference

Druhá dvoudenní Innovation Convention se konala v březnu 2014 v Bruselu. Tato událost, s více než 2000 účastníky, byla pod záštitou předsedy Evropské komise, José Manuela Barrosy.

Účelem Innovation Convention bylo zapojit se a přispívat do diskuse o inovacích s obchodními lídry, špičkovými výzkumnými pracovníky a politiky na vysoké úrovni. Tato událost měla zároveň pomoci při navazování kontaktů, sdílení zkušeností s kolegy a při získávání inspirací od světoznámých řečníků a velkých inovačních přehlídek.

Pro více informací o této akci doporučujeme podívat se na toto video.


 Březen 2014

Horizont 2020: příprava a definování priorit pro Czech DEX i DEX Innovation Centre

Výzkumný a inovační program Evropské Unie pro následující 7-leté programové období je největším programem svého druhu v historii EU s rozpočtem téměr 80 miliard Kč.

Czech DEX si uvědomuje velký potenciál a možnosti, které Horizont 2020 nabízí. Díky tomuto programu bude možné dosáhnout strategických cílů pro rok 2020, které si EU stanovila prostřednictvím strategie Evropa 2020. Czech DEX by rád poskytl své vlastní mnohaleté zkušenosti a znalosti a přispěl tak k dosažení stanovených cílů, proto si stanovil následujících 6 priorit v rámci Horizontu 2020, které úzce korespondují s aktivitami Czech DEXu:

1. Nové formy inovace H2020 - INSO 2014

2. Atraktivní věda, vzdělávání a kariéra pro mládež

3. Začlenění společnosti do vědy a inovací

4. Propagace rovnosti pohlaví ve výzkumu a inovacích

5. Mladá generaceinovativní a udržitelné Evropě podporující začlenění

6. Posílení investiční připravenosti malých a středních podniků

Mládež, gendrové záležitosti, podnikání a regionální rozvoj jsou hlavními výzvami pro náš tým již několik let a považujeme Horizont 2020 za velmi podporujcí nástroj pro řešení těchto problematik.


Spojením výzkumu a inovací, Horizont 2020 podporuje dosáhnutí inteligentního, udržitelného a růstu podporující začlenění a zaměstnanost s důrazem na vynikající vědu, vedoucí postavení v průmyslu a řešení společenských problémů. Cílem programu je zajistit, aby Evropa vytvářela vědu světové úrovně, odstraňovala překážky a usnadňovala spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti inovací.

DEX Innovation Centre s vysokou úrovní odborných znalostí v inovaci a výzkumu pokrývá svými aktivitami všechny fáze inovačního cyklu (vymyslet, vyvinout, vyrobit a prodat). V rámci programu Horizont 2020 DEX Innovation Centre definuje svých 7 následujících priorit vzhledem k tomu, že všechny z nich řeší aplikovaný výzkum v ICT:

1. Personalizace zdraví a péče - PHC 2014

2. Inteligentní města a obce

3. Výzkum a inovace v oblasti energetické efektivnosti

4. Otevřené nové nápady pro zásadně nové technologie

5. Odolnost proti pohromám: ochrana a zabezpečení společnosti včetně přizpůsobení se změnám klimatu

6. Digitální bezpečnost: kybernetická bezpečnost, ochrana a důvěra

7. ICT 2014 - Informační a komunikační technologie

V rámci první priority (PHC 26) DEX Innovation Centre vyvíjí m-health otevřené flexibilní řešení. Na druhé straně náš tým může nabídnout své odborné znalosti a být přidanou hodnotou pro projektová partnerství, které se zabývají jednou z výše uvedených priorit. 


 Únor 2014 

NoNEET projekt: Individuální rozhovory a skupinová diskuze s cílovou skupinou.

P1070617P1070619P1070625P1070621

Na konci února Czech DEX organizoval (ve spolupráci s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou) společné setkání s cílovou skupinou projektu NoNEETs. Během tohoto setkání byl NEETům představena filozofie projektu, jeho účel a cíl, přínosy mladým nezaměstnaným a jejich role v projektu. Po úvodním představení projektu účastníci vyplňovali dotazník navrhnutý za účelem zjištění především jejich profilu, příčin toho, že se stali NEETy, jejich potřeb a zájmů. Poté následovala společná moderovaná diskuze s 10 představiteli cílové skupiny NEET, kde se hlouběji zjišťovaly jejich osobní postoje, názory, stejně tak jako jejich dodatečné potřeby a zájmy, které nebyly předmětem dotazníků.

Na základě vyhodnocení dotazníků a poznatků získaných z diskuze Czech DEX vypracuje diagnostickou zprávu za Českou republiku, v níž budou shnuty všechny zjištěné údaje o NEETech. Pro co nejpreciznější přidanou hodnotu budou také při vypracovávání diagnostického reportu použity oficiální informační zdroje na národní úrovni (např. publikace MŠMT apod.). 


 Listopad 2013

Úvodní projektové setkání k novému projektu NoNEETs ve městě Toulouse, FRANCIE.

meeting 1stdayproject partners_photo

Celkem 6 projektových partnerů ze 6 EU zemí (Francie, Španělsko, ČR, Belgie, Itálie a Rumunsko) se sešlo na dvoudenním setkání ve francouzském Toulouse ve dnech 26. a 27. listopadu 2013. Partneři plánovali podrobně nutné počáteční aktivity, které se musí realizovat v časovém horizontu prvních 3 měsíců.

Projekt řeší problematiku NEET populace mladých dospělých lidí (NEET zkratka z anglického „Not in Employment, Education or Training“). Jinými slovy tato populace představuje mladé dospělé mezi 15 – 29 lety, kteří jsou nezaměstnaní, nestudují ani nenavštěvují žádné vzdělávací kurzy či rekvalifikace.

Projekt se bude implementovat 2 roky (od listopadu 2013 do října 2015) a klade si za cíl umožnit této heterogenní „ztracené“ populaci vstup do společnosti a s tím souvisejícího pracovního trhu.

Jak to bude projekt realizovat? Pomocí počátečního zjištění potřeb a přání představitelů NEET populace a na základě těchto potřeb navrhnout, připravit a realizovat školicí program a assessment program zaměřený na umožnění návratu mladých dospělých na trh práce a do společnosti.

Czech DEX jako člen projektového týmu koordinuje aktivity v rámci analyzování potřeb NEET populace. Hlavním partnerem projektu je francouzská instituce CRIJ Midi-Pyrénées, která úvodní setkání organizovala.

 


 Únor 2013

clusters cord logo

Clusters-Cord projekt, v rámci kterého Czech DEX podporuje hlavního partnera projektu - Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého kraje se blíží ke svému ukončení a s tím spojené finální konference v Diplomat hotelu v Praze dne 6. února 2013.

Pro rekapitulaci - hlavní výsledky projektu jsou následující:

 • 70 analyzovaných klastrů ve srovnávací studii
 • 5 zorganizovaných fór k výměně zkušeností
 • 32 klastrů zapojených do 5 projektových pracovních skupin
 • 5 vytvořených meta-klastrů v následujících oblastech: energetika a ŽP, zpracovávání potravin, cestovní ruch, zdraví, informační a komunikační technologie (ICT)

DSCN2991DSCN3053DSCN3086

 


 Leden 2013

DEX Inovační centrum úspěšně podalo návrh projektu eWatchDog

 DEXIC (DEX Inovační centrum) úspěšně poslalo návrh projektu eWatchDog pod 7. rámcovým programem (FP7), konkrétně ve výzvě FP7-ICT-2013.5.1 (personalizované zdraví, aktivní stárnutí a nezávislý život) jako vlastník nápadu a koordinátor.

Projekt je zaměřen na poskytování poradenství pro starší příjemce lékařské péče v domácím ošetřování a informování příbuzenstva a záchrannou službu na základě naměřených dat z biosenzorů určené pro vybraná onemocnění.

 


 Říjen 2012

Czech DEX s.r.o. slaví páté výročí svého působení

Czech DEX poskytuje poradenství, výzkum a inovační služby v regionech střední a jihovýchodní Evropy již 5 let!

Během těchto 5 let, Cezch DEX dokázal, že je rostoucí společností poskytující vysoce kvalitní služby, a to nejen na regionální úrovni , ale v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. Během této doby jsme rozšířili nabídku služeb, od základních rozvojových projektových aktivit až po komplexní služby reflektující přesné a mnohdy náročné požadavky klientů. V současné době poskytujeme klientům služby, jako vývoj a management mezinárodních projektů a s tím spojenou i technickou podporu, dále pak výzkum a inovace , odborné analýzy a studie, vzdělávání a odbornou přípravu a financování inovací. V září 2012 byla vytvořeno DEX Inovační centrum přebírající veškeré inovace a výzkumné činnosti od společnosti Czech DEX. 

Děkujeme všem partnerům za dosavadní spolupráci a důvěru.

 


 Září 2012

Založení DEX Inovačního centra

Vážení partneři, kolegové a přátelé z DEX,

Czech DEX poskytoval vysokou úroveň poradenství, inovace a výzkumné služby v regionu střední Evropy od roku 2007. Rostoucí počet aktivit v obou hlavních oblastech - v oblasti inovací a výzkumu na jedné straně a v poradenství na druhé straně nás vede ke strategickému rozhodnutí oddělit aktivity. Rádi bychom proto oznámili vznik nového člena Grupo DEX rodiny:

DEX inovační centrum (DEXIC)

DEXIC jsme založili v průmyslovém kraji na severu České republiky, v Liberci. DEXIC převezme veškeré inovace a výzkumné činnosti od Czech DEX společnosti. Umožní tak dceřinné společnosti Czech DEX zaměřit se na nové výzvy korespondující se strategií EU 2020, posledním vývojem klastrových aktivit, regionálním rozvojem, vzděláváním a financováním inovací.

Administrativní a právní aktivity jsou za námi, nyní pro Vás připravujeme odpovídající aktuální komunikaci včetně webových stránek, které již budou brát v úvahu tuto změnu.

 
© 2012 CzechDEX
Nad Octárnou 406/11, 16200 Praha 6, Česká republika |info@czechdex.cz | Design by IdeaCreative